Herbst

Fotos: Eduard Thomas

Pilzfotos: Mattias Seemann